Υπηρεσίες Μηχανικού

0202Το τεχνικό γραφείο Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί, διαθέτοντας διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία παρέχει τεχνικές υπηρεσίες όπως:

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων ΘέρμανσηςΚλιματισμού.

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (Ν.3843/10).

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων – Ρυθμίσεις (Ν.4178/13).

Βεβαιώσεις Μηχανικού (Ν.4014/11).

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών.

X