Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

0606 Η οικοδομική άδεια είναι η απαιτούμενη έγκριση που δίδεται από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική αρχή για την έναρξη των εργασιών που επιθυμείτε να γίνουν στον χώρο σας. Η έκδοση μίας άδειας διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εργασιών και τον σκοπό τους.

Η Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την έκδοση οικοδομικής άδειας από τα Πολεοδομικά γραφεία.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των παρακάτω μελετών για την Πολεοδομία:

 • Ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ
 • Ύδρευσης
 • Αποχέτευσης
 • Φυσικού Αερίου (Καύσιμο Αέριο)
 • Θέρμανσης
 • Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
 • Κλιματισμού
 • Εξαερισμού
 • Ηλεκτρολογικών
 • Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Πυρασφάλεια)
 • Ανελκυστήρα (Ανυψωτικών Συστημάτων)

Παρέχουμε υποστήριξη και διεκπεραίωση των μελετών που εκπονούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ε.Π. Αερίου Θες/νίκης) που πρέπει να κατατεθούν σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Υποχρέωση υποβολής Η/Μ μελετών:
Μετά από τις 23.11.2010, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010, υποβάλλονται και μελέτες υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 49731/2010 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/23.11.2010), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/16.5.1997).

X