Μελέτη – Επίβλεψη & Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων

0550 Το τεχνικό γραφείο Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί, παρέχει λύσεις πραγματοποιώντας  την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την επίβλεψη αλλά και την κατασκευή ενός έργου. Δίνοντας σημαντική προσοχή στην προετοιμασία και την μελέτη ενός κατασκευαστικού έργου πετυχαίνουμε την άρτια εκτέλεση του παραδίδοντας στον επιθυμητό χρόνο του πελάτη μας.

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις μελέτες που απαιτούνται για μια κατασκευή και στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η επιλογή των συνεργείων που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων. Κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου γίνονται οι απαραίτητες επισκέψεις στο εργοτάξιο, με σκοπό την αυστηρή τήρηση των απαιτήσεων των μελετών εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ορθή κατασκευή των εγκαταστάσεων και πραγματοποιείται η τμηματική παραλαβή τους.

X