Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία , μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

 • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 09.01.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

 • για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)
 • για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;

Κατοικίες:

 • Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 €/τ.μ.
 • Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα ): 2,0 €/τ.μ.
 • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 €/τ.μ.

Κτίρια Τριτογενή Τομέα (πχ γραφεία, καταστήματα):

 • έως 1000 τμ: 2,5 €/τ.μ.
 • πάνω από 1000τμ: 2,5 €/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 €/τμ για τα υπόλοιπα τ.μ.

*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Στοιχεία ακινήτου – τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή αρ. πρωτ. δήλωσης και κωδικός ιδιοκτησίας από Δήλωση Κτηματολογίου (εάν έχει δηλωθεί)
 • Αρχιτεκτονική Κάτοψη ακινήτου
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Σκαρίφημα (προαιρετικό)
 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (για κτίρια μετά από 14/3/1983)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια μετά από 01/01/1980)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Αντίγραφο της αίτησης υποβολής σε περίπτωση τακτοποίησης – ρύθμισης αυθαίρετου χώρου ή τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου (προαιρετικό)

Σε περίπτωση που δεν έχετε στη κατοχή σας κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά – στοιχεία (π.χ. κάτοψη ακινήτου, μελέτη θερμομόνωσης) η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση παραλαβής τους από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο όσο και την αρχιτεκτονική αποτύπωση του υπό επιθεώρηση χώρου.

X