Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ ή ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση του κτιρίου. Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική για την μίσθωση ή την πώληση ακινήτου άνω των 50 τ.μ. και έχει ισχύ για 10 έτη.

Το γραφείο μας διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς ενεργειακούς επιθεωρητές και αναλαμβάνει την αυτοψία του χώρου σας και την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Ενεργειακή Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

X