Αναβάθμιση Η/Μ Εγκαταστάσεων

Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η τελική ενεργειακή κατανάλωση  ενός κτιρίου, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων επεμβάσεων αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του όπως περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Αντικατάσταση του παλιού λέβητα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. Σε περίπτωση ανακαίνισης του κτιρίου θα απαιτηθεί διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης με αντίστοιχη μελέτη μηχανικού. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται μπορεί να είναι της τάξης του 5-15%.

Τακτική Συντήρηση και έλεγχος των μονάδων κεντρικής θέρμανσης, όπως καθαρισμός καυστήρα, λέβητα, καμινάδας, δεξαμενής καυσίμου, μόνωση καπνοδόχου και καπναγωγού, έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας συστήματος. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτή την περίπτωση θα είναι 3-10%, ανάλογα με την παλαιότητα του λέβητα και τις εργασίες αναβάθμισης.

Αντικατάσταση των παλιών συστημάτων ψύξης/κλιματισμού με νέα υψηλότερης απόδοσης συστήματα. Η εξοικονόμηση μπορεί να υπερβεί και το 75% ανάλογα με την παλαιότητα των μονάδων. Για τις τοπικές αντλίες θερμότητας (κλιματιστικά) προτείνεται η χρήση συστημάτων με δείκτη ενεργειακής απόδοσης EER>3 και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (inverter).

Τοποθέτηση ή Αναβάθμιση των διατάξεων αυτόματου ελέγχου στα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, όπως συστήματα θερμοκρασιακής ή υδραυλικής αντιστάθμισης, χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες χώρων κτλ.

Τακτική συντήρηση και Αναβάθμιση του δικτύου διανομής και των θερμαντικών σωμάτων, όπως θερμομόνωση των σωλήνων, περιορισμός των διαρροών, εξαέρωση δικτύου, έλεγχος και ρύθμιση των κυκλοφορητών, έλεγχος διαρροών και θερμικής απόδοσης σωμάτων καλοριφέρ.

Τοποθέτηση Ηλιοθερμικού Συστήματος και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή την θέρμανση χώρων.

Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα βιομάζας.

Επικοινωνήστε τώρα με το τεχνικό γραφείο Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί, για αυτοψία του κτιρίου σας. Οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σας ενημερώσουν για  τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού, ακριβή υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων, καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής, σωστή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος, καθώς και τη λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων.

X