Οικοδομικές Επεμβάσεις

Με τις απαραίτητες οικοδομικές επεμβάσεις στα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου περιορίζονται οι ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ των εσωτερικών του χώρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και ταυτόχρονα βελτίωση τους αισθήματος θερμικής άνεσης στους χρήστες του.

Σχεδόν στο σύνολο τους οι οικοδομικές επεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση και αναβάθμιση της θερμομονωτικής προστασίας του κτιρίου.

Οι συνηθέστερες από αυτές είναι:

–  Θερμομονωτική προστασία των εξωτερικών τοίχων με τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.

–  Θερμομονωτική προστασία της στέγης και της οροφής της πιλοτής.

–  Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα ενεργειακά.

–  Αντικατάσταση Υαλοπινάκων με την τοποθέτηση νέων με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά.

–  Προσθήκη δεύτερου κουφώματος, παράλληλα με το υφιστάμενο.

–  Σκίαση των ανοιγμάτων (τέντες, περσίδες).

–  Ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων στο κτιριακό κέλυφος.

Επικοινωνήστε τώρα με το τεχνικό γραφείο Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί, για αυτοψία του κτιρίου σας. Οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σας ενημερώσουν για  τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού, ακριβή υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων, καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής, σωστή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος, καθώς και τη λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων.

X