Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων

10

H ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου περιλαμβάνει το σύνολο των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατ’ επέκταση στην εξοικονόμηση χρημάτων. Μερικές από τις συνηθέστερες κτιριακές παρεμβάσεις είναι η εξωτερική θερμομόνωση του κτηριακού κελύφους, η τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων και η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.

Αυτές οι επεμβάσεις στοχεύουν αρχικά στον περιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων (για θέρμανση, ψύξη) ενός κτιρίου και κατόπιν στην εγκατάσταση και χρήση Η/Μ εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον περιορισμό της τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Η Urban City αναλαμβάνει την μελέτη και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων και την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτιρίου σας.

(α) Οικοδομικές Επεμβάσεις

(β) Αναβάθμιση Η/Μ Εγκαταστάσεων

Επικοινωνήστε τώρα με το τεχνικό γραφείο Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί, για αυτοψία του κτιρίου σας. Οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σας ενημερώσουν για  τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού, ακριβή υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων, καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής, σωστή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος, καθώς και τη λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων

X