Ηλιακά Συστήματα

7Το τεχνικό γραφείο Urban City Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, καθώς και προμήθεια των υλικών από πιστοποιημένους κατασκευαστές.

.

Η ηλιοθερμία είναι ένας εναλλακτικός πράσινος τρόπος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από τον ήλιο, με τον οποίο μπορούμε να εξοικονομήσουμε τεράστια ποσά από τα έξοδα του σπιτιού μας.

Τα ηλιακά συστήματα συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια η οποία ζεσταίνει το νερό για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (ζεστό νερό, θέρμανση) των νοικοκυριών.

Υπάρχουν διάφορα είδη ηλιακών συστημάτων και η διαφορά τους έγκειται στο βαθμό απόδοσης τους. Η απόδοση τους είναι ανάλογη με την ολική ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην οριζόντια επιφάνεια του συλλέκτη.

Το ηλιακό σύστημα εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες, για  να θερμαίνεται συνδυασμένα το νερό χρήσης (ΖΝΧ),  και το νερό που κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης (ΘΧ)

Αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

α) τους ηλιακούς συλλέκτες που συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια, β) το δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού που μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα ζεστό νερό χρήσης και νερό θέρμανσης χώρου και γ) το υδραυλικό συγκρότημα που ελέγχει αυτόματα την λειτουργία του συστήματος.

Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε οποιονδήποτε διαθέσιμο χώρο στην οροφή του κτιρίου και το δοχείο αποθήκευσης με το υδραυλικό συγκρότημα τοποθετούνται στο εσωτερικό του κτιρίου για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και μείωση των απωλειών θερμότητας.

8

Η χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι μια σύγχρονη, οικονομικά αποδεκτή και ενεργειακά αναγκαία τεχνολογική λύση που μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων σε ποσοστό 40-60%.

Βασικά Πλεονεκτήματα Ηλιοθερμίας:

1. Εξοικονόμηση καυσίμου έως και 30%.
2. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
3. Μειωμένη συντήρηση
4. Δεν καταργείται το υπάρχον σύστημα θέρμανσης
5. Πολύ μικρές επεμβάσεις στις υφιστάμενες κατοικίες
6. Προσαρμοζόμενο σε μέγεθος σύστημα με ευκολία επέκτασης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ και ζητήστε προσφορά για εφαρμογή στο σπίτι σας.

X