Φυσικό Αέριο

6Το τεχνικό γραφείο Urban City Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση λεβήτων φυσικού αερίου, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η επίβλεψη και η μελέτη της εγκατάστασης υλοποιείται από Διπλωματούχους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις και μελέτες θέρμανσης.

.

Αναλυτικά παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Αυτοψία στον χώρο και δωρεάν σύνταξη προσφοράς έτσι ώστε να προτείνουμε, ανάλογα με τις ανάγκες, την καλύτερη δυνατή λύση κατασκευαστικά.
  • Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης εγκατάστασης φυσικού αερίου ανάλογα με τις πολεοδομικές ή όποιες άλλες απαιτήσεις ισχύουν ώστε να εγκριθεί από την Ε.Π.Α Θεσσαλονίκης.
  • Συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία εγκαταστατών για την κατασκευή της εγκατάστασης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας με την έγκριση της κατασκευής μέσω αυτοψίας των ελεγκτών της Ε.Π.Α.
  • Έκδοση της «βεβαίωσης κατασκευής» για την σύνδεση της εγκατάστασης με αέριο.
  • Συντήρηση του λέβητά και τεχνική υποστήριξη.

Τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι υψηλής ποιότητας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν πιστοποίηση CE.

Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με τον “Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar” (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012), καθώς και κάθε υπάρχουσα οδηγία της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ και ζητήστε προσφορά για εφαρμογή στο σπίτι σας.

X