Θέρμανση

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης (τοπικές και κεντρικές). Έχουμε μελετήσει και υλοποιήσει πολλές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα κλπ).

Το τεχνικό γραφείο Urban City Τεχνικοί  Μηχανικοί παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, και ζεστά νερά χρήσης με την χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας αναλαμβάνοντας την μελέτη και κατασκευή. Η εμπειρία μας από τις μελέτες και τις εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει στον τομέα της θέρμανσης κτιρίων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση και σωστή, αποδοτική, οικονομική λειτουργία αυτής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της δική σας περίπτωσης.

X