Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

11

Το τεχνικό γραφείο Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί εκπονεί ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για:
.

..
.

  • την έκδοση οικοδομικής άδειας (μελέτες εγκαταστάσεων άδειας)
  • την κατασκευή εγκαταστάσεων (κατασκευαστικές μελέτες)
  • την χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων κλπ.
  • την οικονομική αξιολόγηση και σύγκριση εγκαταστάσεων και τεχνικών λύσεων (Οικονομοτεχνικές μελέτες)

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Κλιματισμού, Φυσικού Αερίου, Ηλιακών συστημάτων, Πυρασφάλειας κλπ.

X