Εταιρικό προφίλ

Το τεχνικό γραφείο Urban City, δραστηριοποιείται στη βόρεια Ελλάδα από το 2005 στον χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και εγκαταστάσεων.

Μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών η Urban City αναλαμβάνει την:

· Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

· Υλοποίηση Ενεργειακών Αναβαθμίσεων σε Υφιστάμενα Κτίρια

· Μελέτη, Προμήθεια Υλικών & Εγκατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης – Κλιματισμού με έμπειρους τεχνικούς εγκαταστάτες.

· Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

· Μελέτη, Επίβλεψη & Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων

Η Urban City πλαισιώνεται από συνεργάτες διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που διαθέτουν υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, πλούσια εμπειρία στη βιομηχανία και τα κτηριακά έργα και συνεχή κατάρτιση στις νέες μεθόδους του μελετητικού και του κατασκευαστικού τομέα.

X